Logo Race to Win
Rekord toru:32.925
Układ 2020KierowcaOliwier_Chłopek
Logo Cartmax
  • trzy spotkania po 1,5 godziny
  • poniedziałek / środa / piątek
  • godzina 9:30 – 11:00
  • 30 minut teorii / 60 minut praktyki
  • 3 osoby w grupie
  • program dostosowany do umiejętności
  • cena 399zł
  • zapisy recepcja toru – 511 100 610